Fogsi South logo

FOGSI South Zonal Conference With Yuva 2024

9th - 11th August 2024 | Mysore, Karnataka

Venue: Silent Shores Resort

KSOGA Advisory Panel

Dr MG Hiremath

Chief Patron

Dr H Nagaraj

Patron

Dr Hema Diwakar

Dean KCOG

Dr Bharathi Rajashekar Rajashree Paladi

President Secretary

Dr Vidya Thobbi

Imm. Past President

Dr Durgadas Asaranna

President Elect